Visie

De bouwsector zal het komende decennium in het teken staan van:

De oplossingruimte voor projecten neemt hierdoor af. Waardecreatie voor marktpartijen wordt belangrijker dan rendement. En als gevolg daarvan wordt van betrokkenen meer creativiteit gevraagd en worden voortbrengingsprocessen gecompliceerder.

Dit vraagt om procesmanagers die deze creativiteit en complexiteit kunnen hanteren.