Verduurzaming

Maatschappelijke en politieke bewegingen om te komen tot een duurzame inrichting van onze maatschappij worden manifester. Het besef groeit, ook in het bedrijfsleven, dat zuiniger moet worden omgegaan met energie, grondstoffen en ruimtebeslag.

Ondernemingen leggen steeds vaker verantwoording af over de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij baseren zich daarbij op de balans tussen mens (people), milieu (planet) en economie (profit).

Duurzaamheid verplicht partijen in de bouwsector overwegingen bij de ontwikkeling en beheer van vastgoed in het licht van de gehele levenscyclus te nemen.

Wij hebben de overtuiging dat door verduurzaming van de bouwsector nieuwe kansen op stabiliteit en groei ontstaan. Dit kan door vastgoed toekomstgericht te ontwikkelen en levensduurbestendig te bouwen. Total costs of ownership en reductie van de CO2-afdruk worden de beslissingscriteria.