Procesmanagement

Procesmanagement gaat voor ons vooraf aan projectmanagement. Procesmanagement is er op gericht met één of meerdere partijen tot een projectinitiatief te komen. Procesmanagement brengt structuur in een zoektocht naar het haalbare ambities en het beschikbaar krijgen van middelen om die ambities te realiseren.

Wij structureren deze zoektocht, brengen belanghebbenden bij elkaar, creƫren draagvlak en bereiden besluitvorming voor. Omdat tijd, geld en resultaat nog aan alle kanten variabel zijn, is het de uitdaging momentum op te bouwen en vast te houden. Lukt dat niet, dan kan het resultaat lange tijd op zich laten wachten, haken partijen af en is het lastig de financiering nog rond te krijgen.

Om dit risico weg te nemen werken wij met drukketelsessies: Bijeenkomsten waarin wij betrokkenen ongestoord maar intensief onder strakke leiding tot grote creatieve prestatie weten te brengen. Deze drukketelsessies vormen de hartslag van het proces dat leidt tot de geboorte van één of meerdere projecten.