Onderwijs

Arentheem College
Project: Nieuwbouw Leerpark Presikhaaf
Bijdrage: Haalbaarheidstudie en procesmanagement
Status: Gerealiseerd
architect: Broekbakema

 
Technische Universiteit Delft
Project: Nieuwbouw centrale bibliotheek
Bijdrage: Huisvestingsadvies
Status: Gerealiseerd
architect: Mecanoo
Kenteq
Project: Corporate Real Estate Strategy voor fuserend Intechnium, SOM en VEV
Bijdrage: Huisvestingsadvies
Status: Gerealiseerd
 
RijksUniversiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Laboratorium
Project: Nieuwbouw laboratorium voor quantum fysica
Bijdrage: Projectmanagement
Status: Gerealiseerd
architect: Erick van Egeraat
RijksUniversiteit Leiden, Huygens Laboratorium
Project: Partiële renovatie van bestaand kantoor- en laboratoriumgebouw
Bijdrage: Projectmanagement
Status: Gerealiseerd
Technische Universiteit Delft:
Project: Renovatie faculteit Werktuigbouw
Bijdrage: Huisvestingsadvies
Status: Gerealiseerd

Stuurgroep Samenwerking Onderwijsinstellingen Midden-Kennemerland
Project: haalbaarheidsstudie integrale huisvesting, locatie- en omgevingsanalyse
Bijdrage: procesmanagement
Status: niet gerealiseerd