Het Nieuwe Bouwen

In tegenstelling tot wat veelvuldig wordt verkondigd, zijn wij van mening dat de Nederlandse bouwsector heel goed weet op welke punten innovatie loont. De praktijk is echter dat innovaties moeilijk tot stand komen omdat de belangen in de bouwkolom sterk zijn verdeeld. Er bestaan weinig partijen die zelf in staat zijn om een bouwketen te integreren. Al was het alleen maar omdat eigenaarschap, opdrachtgeverschap en gebruikerschap al zelden in één partij zijn vertegenwoordigd.

Wij zijn van mening dat innovatie kan worden gerealiseerd wanneer die scheiding in belangen in de bouwkolom wordt doorbroken. Dat kan door als ketenintegrator op te treden, maar dat kan ook door de separate belangen van partijen gezamenlijk te borgen, bijvoorbeeld in een alliantie.
 

Daarnaast zijn we ook realistisch. Wat wij beogen is als eenling moeilijk tot stand te brengen, maar we kunnen er wel op bogen dat ieder project het voor ons zo kenmerkende stempel van samenwerking en ketenintegratie mee krijgt.